صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات كليه خدمات فني و مهندسي به شرح زير در دستور كار قرار گرفته‌ است:

  1. صادرات خدمات فني و مهندسي جهت احداث مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري و گردشگري
  2. صادرات خدمات فني و مهندسي جهت احداث نيروگاه‌هاي انرژي تجديد پذير
  3. صادرات خدمات فني و مهندسي جهت احداث راه و خطوط ريلي شامل: بزرگراه، راه آهن و مترو شهري
  4. صادرات خدمات فني و مهندسي جهت احداث و راه اندازي مجتمع‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهها